Dodano do koszyka.

Usunięto z koszyka.

500,00
615,00 zł brutto

TCB-PCIM3E

Moduł sygnałów wyjściowych (sterowanie dla kotła zewnętrznego, alarm, odszranianie, praca sprężarki)

 

Zastosowanie: ESTIA