Dodano do koszyka.

Usunięto z koszyka.

12800,00
15744,00 zł brutto

RAV-SP1104AT8-E

Moc chłodnicza kW
10.0
Moc grzewcza kW
11.2
Cena netto w PLN
12800

Nowy Super Digital Inwerter serii 4 ustala nowy standard dla systemów komercyjnych. Najwyższe wartości współczynników energooszczędności w typoszeregu dla 10 do 12,5 kW. Ulepszony został system zarządzania powietrzem: wysoka sprawność silników wentylatora, większe wentylatory i nowa konstrukcja grilla, przekładają się na wyjątkową wydajność energetyczną. Długości orurowania i zakres pracy także został ulepszony. Nowy system może pracować przy wyjątkowo niskich temperaturach, w trybie chłodzenia i grzania. Maksymalna długość orurowania do 75m. SDI4 został skonstruowany dla czynnika chłodniczego R410A. W przypadku, kiedy konieczna jest zamiana starego mniej wydajnego systemu klimatyzacji na nowy, można wykorzystać rurociągi pracujące na R22 lub R407C.

FUNKCJE
PLIKI DO POBRANIA
  • Najlepsze wartości EER/COP.
  • Większość systemów* jest w klasie energetycznej A dla trybu chłodzenia i grzania. Nowy system zapewnia
  • doskonałą sezonową wydajność energetyczną, umożliwia to oszczędności do 70% rocznych kosztów energii
  • w porównaniu z systemami o stałej wydajności.
  • Konstrukcja i praca nowej sprężarki zapewnia doskonałą wydajność energetyczną przy pełnym obciążeniu jak i przy częściowym (praca do 10 rps).
  • Dłuższe orurowanie, do 75 m długości i 30 m różnicy wysokości dla zapewnienia większej elastyczności instalacji (4HP – 6HP).
  • Szeroki zakres pracy: do –15 °C w trybie chłodzenia i do –20 °C w trybie grzania (4HP – 6HP).
  • Specjalny układ Toshiba "anti-ice" chroni jednostkę zewnętrzną przed oblodzeniem.
  • Typoszereg rozszerzony o jednostki trójfazowe w zakresie wydajności od 10 do 14 kW zwiększa zakres zastosowań urządzeń komercyjnych.