Dodano do koszyka.

Usunięto z koszyka.

Altherma R Hybrid

Dlaczego warto wybrać hybrydową pompę ciepła Daikin Altherma?

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma automatycznie określa najbardziej ekonomiczną i efektywną energetycznie kombinację ogrzewania. Podwójny wymiennik ciepła gazowego kotła kondensacyjnego zwiększa sprawność wytwarzania ciepłej wody użytkowej aż o 15% w porównaniu do tradycyjnych kotłów gazowych Wprowadzono chłodzeni z myślą uzyskania kompleksowego rozwiązania, które integruje się bezproblemowo z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami. Ponieważ jednostka wewnętrzna pompy ciepła i gazowy kocioł kondensacyjny są dostarczane oddzielnie, ich transport i instalacja są łatwiejsze.

Korzyści płynące z inwestycji:
›› Połączenie z istniejącymi grzejnikami; obniżenie kosztów i przestojów instalacji
›› Obsługa obciążeń cieplnych aż do 27 kW sprawia, że rozwiązanie to nadaje się idealnie do zastosowań po renowacji
›› Możliwość podłączenia do instalacji fotowoltaicznej w celu zoptymalizowania własnego zużywania wytworzonej energii

W zależności od temperatury na zewnątrz, cen energii i wewnętrznych obciążeń cieplnych, hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma dokonuje inteligentnego wyboru między pompą ciepła i/lub kotłem gazowym, ewentualnie decydując się na jednoczesną ich pracę, ale zawsze jej wybór jest możliwie najbardziej ekonomiczny. Podczas pracy w trybie pompy ciepła, system zasila energia odnawialna z powietrza, możliwe jest uzyskanie efektywności energetycznej na poziomie A++. Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej dzięki gazowej technologii kondensacyjnej. Unikalny podwójny wymiennik ciepła zwiększa sprawność wytwarzania ciepłej wody użytkowej aż o 15% w porównaniu do tradycyjnych kotłów gazowych.

POMPY CIEPŁAPOMPY CIEPŁA DAIKINAltherma R Hybrid