Dofinansowanie do pomp ciepła

Na terenie naszego kraju coraz więcej osób poświęca uwagę działaniom mającym na celu zmniejszenie emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. Najgorszym problem w obecnej chwili jest smog i aby z nim walczyć, rząd uruchomił różne programy związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.W domach jednorodzinnych coraz chętniej montuje się pompy ciepła, które pomagają znacznie taniej ogrzać cały dom oraz bieżącą wodę użytkową. Na tego rodzaju urządzenia można również uzyskać dofinansowanie z rządowego programu Czyste Powietrze, skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej oraz ofert producentów sprzedających pompy ciepła.

Pompa ciepła - dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze wprowadzony przez rząd w drugiej połowie 2018 roku ma na celu:

  • poprawę efektywności energetycznej,
  • zmniejszenie emisji spalin oraz zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z istniejących domów jednorodzinnych,
  • zlikwidowanie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

W ramach programu rządowego w istniejących już budynkach jednorodzinnych można sfinansować wymianę starego kotła, wymianę systemu ogrzewania elektrycznego oraz montaż nowoczesnych pomp ciepła. Dodatkowo inwestycja może również obejmować docieplenie nieruchomości, wymianę stolarki zewnętrznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej.Jeśli chodzi o nowe budynki to dofinansowany może być zakup i montaż węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego oraz pomp ciepła. Program skierowany jest do osób fizycznych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych lub do osób, które posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy i chcą wziąć udział w ramach projektu. Realizacja programu trwa do 2029 roku, więc warto z takiego dofinansowania jak najbardziej korzystać.

Gdzie i jak go złożyć wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła?

Wniosek o dofinansowanie do pomp ciepła w ramach projektu Czyste Powietrze należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Dokumenty należy przekazać do właściwego terytorialnie funduszu pod względem położenia nieruchomości objętej wnioskiem.Dofinansowanie zostaje udzielone najczęściej w formie dotacji, ale również pożyczki lub dotacji i pożyczki łącznie. Wysokość przyznanego kapitału ustalana jest na podstawie średniego miesięcznego dochodu osiąganego przez osobę w gospodarstwie domowym.Największe wsparcie otrzymają osoby posiadające najniższe dochody, czyli tam, gdzie przypada maksymalnie 600 zł na osobę. Można wtedy wnioskować nawet o 90% wartości inwestycji.Jakie dofinansowanie na pompę ciepła? Decydując się na pompę gruntową, można uzyskać od 13 500 do 40 500 złotych. Natomiast na powietrzną pompę od 9000 do 27 000 złotych.

Podatkowa ulga termomodernizacyjna obejmujące pompy ciepła.

W poprawie jakości powietrza w Polsce ma również pomóc ulga termomodernizacyjna. Można w ten sposób od dochodu odliczyć koszty poniesione na montaż pompy ciepła.Występują jednak pewne ograniczenia, ponieważ ulga dotyczy tylko podatników, którzy rozliczają się według 19% skali podatkowej, a zwrot podlega tylko 23% kosztów inwestycji. Kwota odliczeń nie może również przekroczyć 53 000 złotych.

Producenci pomp ciepła

Pompy ciepła , dzięki rozwojowi technologii, przyczyniającemu do znacznego zmniejszenia...

Jaka pompa ciepła do domu?

Coraz częściej właściciele nieruchomości decydują się na to, aby do ogrzewania i chłodzenia...

Dodano do koszyka