Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Klim-Spaw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-903), ul. Powsińska 48.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • odpowiedzi na maila (formularz kontaktowy),
  • przygotowania oferty,
  • zawarcia lub wykonania Umowy, która została zawarta z Administratorem,

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyżej wskazanych celach jest:

  • prawnie uzasadnione interesy Administratora,
  • zawarcie i wykonanie umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu wskazanego przez Państwa w formularzu kontaktowym, a jeżeli posiadają Państwo umowę z nami do wygaśnięcia lub wykonania umowy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Posiadają również Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator oświadcza, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Dodano do koszyka