KLIMATYZATOR SAMSUNG - FJM – KASETONOWY 4 – KIERUNKOWY - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WIND FREE - AJ026TNNDKG/EU

4 768,00 zł netto

5 864,64 zł brutto

Chcesz dokonać zakupu? Skontaktuj się z nami >>

  • Moc chłodnicza kW: 2,6
  • Moc grzewcza kW: 2,9

Klimatyzator FJM-jednostka wewnętrzna-kasetonowy 4 kierunkowy Wind-Free

Technologia WindFree™

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ kieruje powietrze przez 15 700 mikrootworów w panelu, a 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 kieruje powietrze przez 9000 mikrootworów w panelu. Mikrootwory są bardzo ważne do uzyskania „powietrza nieruchomego”¹, które chłodzi pomieszczenie stopniowo i w odczuwalny sposób bez przeciągów.

Panel oczyszczania powietrza

Panele oczyszczające powietrze w 4-kierunkowym klimatyzatorze kasetonowym WindFree™ zawierają dwa rodzaje fi ltrów w celu zwiększenia zatrzymywania cząstek stałych (PM), aby utrzymać czystość powietrza w pomieszczeniu przez cały dzień. 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ zawiera dwufi ltrowy system oczyszczania obejmujący fi ltr wstępny i fi ltr PM1.0. Filtr wstępny pochłania większe cząstki pyłu i zatrzymuje je, zanim dostaną się do jednostki klimatyzacyjnej. Filtr PM1.0¹ skutecznie zatrzymuje bardzo drobne pyłki 0,3 μm, a ponadto unieszkodliwia niektóre rodzaje bakterii, które zostają zatrzymane na odpylaczu elektrostatycznym. Składa się on z dwóch części, z czego jedna nadaje ładunek elektryczny, a druga zatrzymuje kurz i określone rodzaje bakterii¹. Szczotkowy układ rozładowania generuje jony ujemne. Nadają one ładunek ujemny cząstkom kurzu i określonym bakteriom¹, dzięki czemu zyskują one silne powinowactwo do elektrody uziemiającej poprzez siłę elektrostatyczną kolektora. Dodatkową zaletą tego fi ltra jest częściowa zmywalność, co pozwala zaoszczędzić na kupnie i konserwacji fi ltra wymiennego.

Specjalnie dostosowane łopatki

Większe łopatki o zoptymalizowanej budowie¹ (4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ 84 mm, 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 WindFree™ 66 mm) oferują szerszy zasięg chłodzenia i lepszą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Zaawansowana technologia dodatkowo chłodzi przestrzeń szybciej bez omijania którejkolwiek strefy. Łopatki są wyjmowane, co umożliwia ich łatwe mycie wodą i usuwanie z nich pewnych rodzajów kurzu i resztek, a w efekcie uzyskanie optymalnej jakości przepływu powietrza przekładające się na czystsze środowisko.

Smart Comfort Operation

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ i WindFree™ 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 WindFree™ wspomagają działanie funkcji Smart Comfort Operation. Proces szybkiego chłodzenia pomaga szybko osiągnąć pożądaną temperaturę w pomieszczeniu. Dzięki jednoczesnemu wykrywaniu poziomu wilgotności funkcja Smart Comfort Operation automatycznie utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu.

Czujnik ruchu (opcjonalny)

Ulepszony czujnik ruchu (MDS) wykrywa obecność i lokalizację osób w pomieszczeniu, umożliwiając automatyczne zarządzanie kierunkiem przepływu i efektywnym chłodzeniem powietrza.

Panel oczyszczania powietrza

Panele oczyszczające powietrze w 4-kierunkowym klimatyzatorze kasetonowym WindFree™ zawierają dwa rodzaje fi ltrów w celu zwiększenia zatrzymywania cząstek stałych (PM), aby utrzymać czystość powietrza w pomieszczeniu przez cały dzień. 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ zawiera dwufi ltrowy system oczyszczania obejmujący fi ltr wstępny i fi ltr PM1.0. Filtr wstępny pochłania większe cząstki pyłu i zatrzymuje je, zanim dostaną się do jednostki klimatyzacyjnej.

Filtr PM1.0¹ skutecznie zatrzymuje bardzo drobne pyłki 0,3 μm, a ponadto unieszkodliwia niektóre rodzaje bakterii, które zostają zatrzymane na odpylaczu elektrostatycznym. Składa się on z dwóch części, z czego jedna nadaje ładunek elektryczny, a druga zatrzymuje kurz i określone rodzaje bakterii¹. Szczotkowy układ rozładowania generuje jony ujemne. Nadają one ładunek ujemny cząstkom kurzu i określonym bakteriom¹, dzięki czemu zyskują one silne powinowactwo do elektrody uziemiającej poprzez siłę elektrostatyczną kolektora. Dodatkową zaletą tego fi ltra jest częściowa zmywalność, co pozwala zaoszczędzić na kupnie i konserwacji fi ltra wymiennego.

Panel opuszczany automatycznie

Czyszczenie fi ltrów jest integralną częścią utrzymania dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach, a panele podnoszone ułatwiają przebieg procesu. Automatycznie podnoszony panel umożliwia szybki i wygodny dostęp do fi ltrów pyłowych w celu czyszczenia dzięki dodatkowej wygodzie wynikającej z możliwości ruchu na odległość 4 m1 uruchamianego jednym naciśnięciem pilota. Dzięki temu do czyszczenia paneli już nie będzie potrzebna drabina. Ułatwia to dostęp do fi ltrów w celu czyszczenia i czyni go bezpieczniejszym dla użytkowników lub techników serwisowych.

 

Wyjmowane części zmywalne

Czystość urządzenia z zewnątrz oraz fi ltrów w przypadku 4-kierunkowych klimatyzatorów kasetonowych stosowanych w lokalach komercyjnych jest bardzo ważna. Panele i fi ltry w 4-kierunkowym klimatyzatorze kasetonowym WindFree™ wyjmuje się bardzo łatwo do czyszczenia bez potrzeby wykręcania śrubek. Należy pociągnąć za hak wewnątrz kratki panelu (w pobliżu logo Samsung), aby otworzyć i wyjąć. Dodatkowo panele narożnikowe i łopatki można łatwo odłączyć poprzez pociągnięcie w dół. Wszystkie elementy zewnętrzne można czyścić za pomocą miękkiej szczotki lub ściereczki. Do czyszczenia wewnętrznego fi ltra można użyć odkurzacza lub wody, dzięki czemu nie trzeba kupować nowych fi ltrów.

Autodiagnoza

Funkcja autodiagnozy w 4-kierunkowym klimatyzatorze kasetonowym WindFree™ niezwłocznie ostrzega użytkownika o usterkach. Dzięki temu można szybko zamówić wizytę serwisową. Kod błędu i kontrolka LED umożliwiają serwisantom w łatwy sposób rozpoznać przyczynę dowolnej usterki, co pomaga skrócić czas potrzebny na diagnozę i naprawienie problemu.

 

 

WIND-FREE WIND-FREE
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Podobne z tej samej kategorii

Dodano do koszyka